PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA

Úlohou protetickej stomatológie je náhrada jedného alebo viacerých zubov po stránke funkčnej ako aj estetickej.

Podľa rozsahu defektu (straty zubov) navrhujeme plán ošetrenia:

1.) Fixnými (nesnímateľnými) náhradami

  • Fazetované korunky a mostíky so živicovou fazetou
  • Kovokeramické korunky a mostíky
  • Celokeramické korunky a mostíky

2.) Snímateľnými náhradami (protézami)

  • Čiastočne snímateľné náhrady- ak sa v ústach pacienta nachádzajú zbytkové zuby, o ktoré sa náhrada opiera.
  • Totálne náhrady – náhrada všetkých zubov pacienta.

Plán ošetrenia navrhujeme individuálne po konzultácii s každým pacientom na základe jeho požiadaviek a finančných možností.