VŠZP, UNION, DÔVERA
Vstupné vyšetrenie a konzultácia ZDARMA
Preventívna prehliadka ZDARMA
Dočasné ošetrenie zuba (ošetrenie vložkou) 25 eur
Výplň skloionomér 55 eur
Výplň kompozit (2 plôšky) 66 eur
Nasadenie kofferdamu 10 eur
Pečatenie fisúr (jeden zub) 30 eur
Zubné ozdoby (1 zub) 50 eur
Trepanácia zuba (otvorenie dreňovej dutiny) 45 eur
Zaplnenie jednokoreňového zuba 55 eur
Zaplnenie viackoreňového zuba 95 eur
Injekčná anestéza 13 eur
Extrakcia jednokoreňového zuba 32 eur
Komplikovaná extrakcia so separáciou koreňov 50 eur
Celková snímateľná náhrada 200 eur
Bielenie zubov ambulantné 220 eur
  • Kompletný cenník výkonov nájdete na našej ambulancii.